Qúy Nguyễn phát ngôn viên Liên minh okvip
Qúy Nguyễn phát ngôn viên Liên minh okvip

Qúy Nguyễn

Qúy Nguyễn gia nhập Liên minh OKVIP với tư cách là phát ngôn truyền thông vào tháng 6 năm 2022 và được bổ nhiệm làm biên tập viên cho trang website: https://okvip.review/  vào tháng 2 năm 2024.
Với tư cách là Cán bộ truyền thông, Qúy Nguyễn chịu trách nhiệm cá nhân về việc truyền thông, về sự đúng đắn của các tin tức mà OKVIP REVIWEW xuất bản. Và thông tin về các hoạt động và quản lý hàng ngày của Liên minh OKVIP.

Qúy Nguyễn đã làm việc 10 năm trong lĩnh vực truyền thông và tư vấn cho các công ty cờ bạc trực tuyến hàng đầu trong ngành: The Stars Group Inc & 888 Holdings PLC.

Lĩnh vực chuyên môn của ông là:

  • chuyển đổi kỹ thuật số và CNTT (cơ sở hạ tầng, ứng dụng, con người và quy trình)
  • chiến lược và kiến ​​trúc kỹ thuật số và CNTT trong mảng cờ bạc trực tuyến
  • Truyền thông về ngành cờ bạc trực tuyến